Centre d'interpretació última defensa de Barcelona

Municipi: 
Subirats