Punt d´Informació Turística La Botiga

Carrer de Sant Sebastià, 11
Codi postal: 
08800
Telèfon: 
93 814 00 00 ext. 3218

Idiomes: català, castellà, anglès i francès

Característiques: Accés minusvàlidsBotigaEn casc urbà
Horari: 

Dimarts a divendres de 10 a 13h i de 17.30 a 20.30h

Dissabtes de 10 a 13h i de 17.30 a 20.15h

Diumenges i Festius TANCAT