MICROVI · Mostra de petits cellers del 20 al 30 d'abril