Montserrat

Penedès

Amb un perfil ondulat i continguts diversos, és el camí tradi- cional de Vilafranca a Montserrat, que ens porta fins a Piera, on enllaçarem amb el GR 172.

Dificultat: 
Mitja