Centre d’Interpretació de l’Última Defensa de Barcelona

Municipio: 
Subirats