Centre d’Interpretació de l’Última Defensa de Barcelona

Ville: 
Subirats