Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos

 
Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos

Advertir als aspirants que disposen de deu dies naturals, a comptar des de l’endemà de ser exposada la present resolució al web de la corporació, als efectes d’esmena de defectes d’admissió. Si durant aquest període no es presenten al·legacions, la llista provisional, esdevindrà definitiva.

La convocatòria als aspirants admesos de la convocatòria núm. BSA 2014/001 es farà efectiva en el llistat definitiu d'admesos i exclosos així com la designació dels membres del tribunal.

 
 
 
Subscriu-te al nostre butlletí
Vols estar al dia sobre esdeveniments, activitats i propostes que es duen a terme al Penedès?